Trupięgi / Akustyczeń / 09.01

Zainaugurujemy najbliższy Akustyczeń w klubie festiwalowym – Piwnica Kany – wyjątkowo nastrojowym koncertem: Trupięgi – zespół powstały z młodzieńczej fascynacji wierszami Bolesława Leśmiana. Z potrzeby upamiętnienia poety w roku, w którym obchodzimy jednocześnie 140 rocznicę jego urodzin i 80 rocznicę śmierci, a ponad wszystko z ogromnej chęci podzielenia się niesamowitym nastrojem i hipnotyzującym rytmem leśmianowskich …