home Wydarzenia Przegląd Zespołów Rockowych Województwa Lubuskiego pod patronatem Lubuskie Dobrze Rockuje.

Przegląd Zespołów Rockowych Województwa Lubuskiego pod patronatem Lubuskie Dobrze Rockuje.

Sulęciński Ośrodek Kultury – organizator festiwalu Wake Up & Live, Lubuskie Dobrze Rockuje oraz Radio SOK ogłaszają Przegląd Zespołów Rockowych Województwa Lubuskiego pod patronatem Lubuskie Dobrze Rockuje.

Gdzie? Klub u Bulka / Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin
Kiedy? 4 kwietnia 2020 r.
Godz. 19:00
Bilety: 10 zł – dostępne przed koncertem

Regulamin Przeglądu Zespołów
WAKE UP & LIVE/LUBUSKIE DOBRZE ROCKUJE 2020

Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury, organizator festiwalu Wake Up & Live, Lubuskie Dobrze Rockuje oraz Radio SOK.

Przegląd zespołów przebiega w następujących etapach:
Etap I – Eliminacje na podstawie zgłoszenia:
a) Wybór zespołów na podstawie przesłuchań nadesłanych materiałów ;
b) Głosowanie w ankiecie, w której znajdą się wszystkie zgłoszone zespoły – zapewnione miejsce w drugim etapie przeglądu dla zespołu, który zbierze najwięcej głosów w ankiecie ogłoszonej na Facebooku;
Do drugiego etapu przechodzi 5 zespołów (w tym jeden zespół wybrany w ankiecie na FB).
Uwaga! Nie pobieramy opłat wpisowych za zgłoszenie się do eliminacji.
Etap II – Koncert konkursowy uczestników wyłonionych w drodze eliminacji.

Podczas koncertu wyłoniony zostanie zwycięzca.

Kalendarium konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 24.02.2020.
Etap I
Do 8.03.2020, godz. 23:59 – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.
13.03.2020, godz. 13:00 – opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu, podczas audycji w Radio SOK.
Etap II
4.04.2020 – koncert konkursowy pięciu zespołów – wyłonienie zwycięzcy.

Warunki uczestnictwa oraz sposób zgłoszenia
a) Do przeglądu mogą zgłaszać się zespoły tylko i wyłącznie z terenu województwa lubuskiego. Zgłaszane zespoły mogą (ale nie muszą) posiadać dorobek muzyczny w postaci wydanych płyt – własnym sumptem lub przez wytwórnie muzyczne. By zgłosić swój udział w eliminacjach, należy wysłać zdjęcie, opis zespołu (w tym personalia członków zespołu, dane kontaktowe, ewentualnie logo), trzy utwory (linki do źródła muzyki w internecie lub załącznik z muzyką w formacie mp3 ) oraz rider techniczny.

Link do zgłoszenia:
https://docs.google.com/forms/d/1GpqdkdxLQ95b4t1h7_-NHyOp4HlkqtXvTbQsyJWGns8/edit?ts=5e4bb246

Osoba do kontaktu: Jacek Hardyk, tel. 95 755 24 77

Uwaga: Jakość techniczna rejestracji nadesłanego utworu nie przesądza o powodzeniu w konkursie, a jedynie ułatwia pracę jurorom I etapu.
b) Konkurs skierowany jest do grup muzycznych wykonujących szeroko pojętą muzykę rockową (rock, metal, reggae, punk, blues itd.).

Obowiązki uczestnika:
a) Wykonawca – uczestnik, który nadesłał zgłoszenie do I etapu eliminacji ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej (profilu FB) z użyciem grafiki Wake Up & Live, Lubuskie Dobrze Rockuje i Radio SOK oraz wymagane jest oznaczenie tych trzech profili.
b) Finaliści I etapu są zobowiązani do potwierdzenia obecności podczas II etapu najdalej 7 dni po ogłoszeniu wyników etapu I oraz obligują się zagrać koncert konkursowy mając do dyspozycji 30-minutowy czas na scenie (łącznie z „podpięciem”), jednak nie więcej niż 5 utworów.
c) Zwycięzca II etapu jest zobowiązany do zagrania koncertu podczas 14 edycji Wake Up & Live 2020 mając do dyspozycji 45-minutowy czas na scenie (60 minut z „podpięciem”).
d) Wykonawca – uczestnik konkursu, udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie oraz internecie, w celu promocji Wake Up & Live, Lubuskie Dobrze Rockuje, Radia SOK i uczestników konkursu.
e) Naruszenie przez wykonawcę – uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
f) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
g) Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i informacji promocyjnych oraz ich korygowania.

Obowiązki organizatora:
a) Organizator zapewnia promocję konkursu oraz zespołów/wykonawców biorących udział w lokalnych mediach, na antenie i profilu Radia SOK, na stronie i profilu Lubuskie Dobrze Rockuje, na stronie i profilu Wake Up & Live.
b) Terminy podane w regulaminie są wiążące.
c) Miejscem etapu II będzie klub „U Bulka” w Sulęcinie.
d) Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i oświetlenie koncertu oraz częściowy backline (perkusja).
e) Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu ryczałtowo w wysokości 200 zł brutto finalistom I Etapu, biorącym czynny udział w II etapie.

Praca Jury:
a) Spośród nadesłanych zgłoszeń, podczas etapu I, Organizator wybierze 5 wykonawców (w tym jeden zespół wybrany w ankiecie na FB), którzy zagrają koncert konkursowy podczas II etapu.
b) Zwycięzców, wybierze Jury składające się z Organizatorów, osób niezależnych oraz publiczności. Głos każdego z podmiotów jest równoważny.
c) W kwestiach spornych, tj. remisowych, organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru zwycięzcy.

Nagrody:
Nagrodą główną konkursu jest 1500 zł brutto oraz koncert otwierający w sobotę (6.06.2020) podczas Wake Up & Live 2020 organizowanego w terminie 5-7 czerwca 2020 w Sulęcinie.

Koncert podczas Wiewiórstock 2020, który jest wydarzeniem stworzonym w 2008 roku przez gliwicki zespół Wiewiórka Na Drzewie. Nagroda nie zawiera w sobie zwrotu kosztu dojazdu na II etap.

Nagroda zostanie zrealizowana po zagranym koncercie podczas Wake Up & Live 2020.

Sesja zdjęciowa (fotograf Krzysztof Nesterowicz) podczas festiwalu Wake Up & Live w wybranej przez zespół i fotografa scenerii (ewentualnie w innym terminie po wspólnych ustaleniach).
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i branżowe , które są w przygotowaniu.

Dane teleadresowe:
Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin
tel. 95 755 24 77
www.soksulecin.pl
https://www.facebook.com/sulecinskiosrodekkultury

ldr przeglad baner 2020