REGULAMIN

Festiwal Rockowy „Lubuskie Dobrze Rockuje”

REGULAMIN

§1.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie „iCoTam”, os.Ostrówek 20, 69-200 Sulęcin nazywane dalej ORGANIZATOREM.

§2.

Partnerami Festiwalu są:

Klub C-60 w Gorzowie Wielkopolskim

Klub JazzKino w Zielonej Górze

Sulęciński Ośrodek Kultury

Regionalne Centrum Animacji Kultury

oraz

Portal Muzyczny NYSKA TV

Studio Tatuażu Viking – Zielona Góra

Sulęcin24.pl – miejski portal informacyjny

MS Backline – Zielona Góra

Infoludek.pl

Radio Index – Zielona Góra

Rock Rebelia – niezależny front rockowy

Ilość partnerów może ulec zmianie.

§3.

Festiwal jest organizowany jako impreza dwuetapowa: eliminacje oraz finał.

§4.

Do udziału w eliminacjach Festiwalu „Lubuskie Dobrze Rockuje” zapraszamy wszystkie zespoły wykonujące szeroko rozumianą muzykę rockową i nie tylko (rock, metal, reggae, ska, bluesrock, jazzrock i inne)

§5.

W eliminacjach Festiwalu mogą brać udział zespoły, które nie posiadają podpisanych zawodowych kontraktów z wytwórniami płytowymi.

§6.

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach Festiwalu jest nadesłanie karty zgłoszenia na adres: ldrfestiwal@gmail.com, karta dostępna na www.lubuskie.dobrzerockuje.pl

Do elektronicznej karty zgłoszenia wymagane są załączniki:

– min 2 utwory własnej kompozycji w formacie mp3.

– min 2 zdjęcia zespołu, dobrej jakości w formacie jpg.

§7.

Karta zgłoszeniowa oraz załączniki są integralną częścią regulaminu.

§8.

Zgłoszenia do eliminacji Festiwalu przyjmowane są do zapełnienia wszystkich terminów ostatnie eliminacje: koniec kwietnia 2017, decyduje kolejność zgłoszeń

§9.

Terminy składania zgłoszeń do eliminacji oraz terminy koncertów na obydwu scenach, ustalone oraz ogłoszone będą przez poszczególnych organizatorów eliminacji.

§10.

Zespół zgłoszony do Festiwalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Festiwalu.

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883).

§11.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań audio , video i foto powstałych w czasie występu zespołów podczas eliminacji jak i finału oraz nadesłanych przez zespół. Zespół zrzeka się praw finansowych do powstałych materiałów w ramach festiwalu.

§12.

Organizator zastrzega sobie prawa do wykorzystania nadesłanych i wykonanych podczas festiwalu materiałów do spotów telewizyjnych, internetowych, programów telewizyjnych oraz wszelkich prezentacji multimedialnych promujących festiwal.

§13.

Zgłaszający się zespół ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie zespołu z Festiwalu.

§14.

Zespół zgłaszając się do Festiwalu oświadcza, że posiada prawa autorskie do wykonywanych kompozycji lub jest ich wyłącznym autorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu roszczenia osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich, osoba zgłaszająca zespół ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości z tym związane.

§15.

Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

§16.

Czas trwania koncertu eliminacyjnego to min. 45 min w tym czasie zespół musi zagrać własne kompozycje. Dopuszczalna ilość coverów: 2

§17.

Zespoły grające w eliminacjach ocenia jury, powołane przez organizatora poszczególnych eliminacji.

§18.

Składy jury poszczególnych koncertów eliminacyjnych oraz koncertu finałowego, listę nagród i informacje tel-adresowe poszczególnych organizatorów scen eliminacyjnych oraz partnerów podane i uzupełniane SA na stronie: www.lubuskie.dobrzerockuje.pl

§19.

O zakwalifikowaniu się zespołu do uczestnictwa w eliminacjach Festiwalu powiadamia koordynator sceny eliminacyjnej minimum na 2 tyg przed koncertem eliminacyjnym.

§20.

Organizator ogłosi listę finalistów na miesiąc przed terminem koncertu finałowego.

§21.

Organizator zapewnia profesjonalną obsługę nagłośnienia i oświetlenia koncertu.

§22.

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH i WZMACNIACZY INSTRUMENTALNYCH.

§23.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DOFINANSOWANIE DOJAZDU NA ELIMINACJE W KWOCIE 100zł

§25

ORGANIZATOR PODCZAS FINAŁU ZAPEWNIA POKRYCIE KOSZTÓW DOJAZDU (PALIWO), NOCLEG I POSIŁEK.

§26.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące spraw Festiwalu wyjaśnia Organizator.

§27.

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§28.

W sprawach nie objętych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§29.

Powyższy regulamin został napisany przez organizatora Festiwalu. Został on zatwierdzony przez Partnerów Festiwalu i Organizatorów scen eliminacyjnych.